Syngonium podophyllum có rất nhiều dạng lai tạo với màu sắc rất đẹp: Berry Allusion, Emerald Gem, Confetti, Pixie, Maria Allusion, Strawberry Cream Syngonium, Tri-leaf Wonder, Batik Syngonium, Exotic Allusion Syngonium, Neon Robusta

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae

Chi/ Giống (Genus): Syngonium (wiki, các loại khác nhau

Loài (Species): podophyllum


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Syngonium podophyllum

Tên thường gọi (Common name): Môn leo lá bạc, Muống Nhật, Trầu Bà Trắng, Tróc bạc, Môn leo lá mũi tên, arrowhead plant, arrowhead vine, arrowhead philodendron, goosefoot, nephthytis,[3] African evergreen,[4] and American evergreen

Tên khác (Synonyms): Arum auritum Vell. 1831, Xanthosoma gracile Miq.


Hình ảnh: