Alocasia micholitziana

Alocasia micholitziana 'Frydek'

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae . Aroideae

Chi/ Giống (Genus): Alocasia

Loài (Species): micholitziana


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Alocasia micholitziana

Tên thường gọi (Common name): Green velvet taro, Green velvet alocasia

Tên khác (Synonyms): --

Hình ảnh:

Alocasia micholitziana Frydek


Alocasia micholitziana 'Frydek'