Môn cá đuối

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae . Aroideae

Chi/ Giống (Genus): Alocasia

Loài (Species): Macrorrhiza ‘Stingray’


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Alocasia Macrorrhiza ‘Stingray’

Tên thường gọi (Common name):  Macrorrhiza ‘Stingray’, Elephant Ear plant, Giant Taro, Môn cá đuối

Tên khác (Synonyms): --


Hình ảnh: