Mammillaria marcosii

Phân loại khoa học:

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): marcosii

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria marcosii
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria marcosii

Tên khác(Synonyms): Mammillaria multihamata Boed., Chilita multihamata (Boed.) Orcutt, Ebnerella multihamata (Boed.) Buxb, Neomammillaria multihamata (Boed.) Britton & Rose

Xem thêm:

- Tên xương rồng khác trong cùng chiclick xem tại đây

- Các bài viết mô tả một số cây xương rồng cùng chi có tại website: click xem tại đây

Hình: