Xương rồng Opuntia stenarthra

 

Opuntia stenarthra

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Opuntia
Loài (Species): stenarthra

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Opuntia stenarthra
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia stenarthra
Tên khác(Synonyms): --

Hình:

cactusinhabitat.org - Opuntia stenarthra

cactusinhabitat.org - Opuntia stenarthra


Nhận xét