Xương rồng Opuntia pubescens

 

Opuntia pubescens

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Opuntia
Loài (Species): pubescens

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Opuntia pubescens
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia pubescens
Tên khác(Synonyms): --

Hình:

cactusinhabitat.org - Opuntia pubescens

cactusinhabitat.org - Opuntia pubescens


Nhận xét