Mammillaria spinosissima subs. pilcayensis

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): spinosissima subs. pilcayensis

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria spinosissima subs. pilcayensis
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria spinosissima subs. pilcayensis, Xương rồn Mammillaria pilcayensis
Tên khác(Synonyms):  Mammillaria pilcayensis 

Phân nhóm nhỏ của Mammillaria spinosissima:

 • Mammillaria crassior 
 • Mammillaria cylindrica 
 • Mammillaria cylindrica f. cristata hort
 • Mammillaria spinosissima 
 • Mammillaria spinosissima var. auricoma 
 • Mammillaria spinosissima var. auricoma f. cristata hort
 • Mammillaria spinosissima subs. pilcayensis
 • Mammillaria pilcayensis var. chrysodactyla
 • Mammillaria spinosissima f. rubrispina cristata hort
 • Mammillaria spinosissima f. rubrispina hort
 • Mammillaria spinosissima var. sanguinea
 • Mammillaria spinosissima subs. tepoxtlana
 • Mammillaria spinosissima cv. Un Pico
 • Mammillaria spinosissima cv. Un Pico cristata
 • Mammillaria spinosissima cv. Un Pico Monstruosa

Hình ảnh:

Mammillaria spinosissima subs. pilcayensis - llifle.com

Mammillaria spinosissima subs. pilcayensis - llifle.com

Mammillaria spinosissima subs. pilcayensis - llifle.com

Mammillaria spinosissima subs. pilcayensis - llifle.com

Mammillaria spinosissima subs. pilcayensis - llifle.com

Mammillaria spinosissima subs. pilcayensis - llifle.com

Mô tả:

Gai màu trắng, thân có thể dài đến 50cm.
Hoa màu hồng tím.

Phân biệt:

Thường dễ nhầm lẫn với nhau giữa: Mammillaria spinosissima, Mammillaria pilcayensis, Mammillaria backebergiana.

Chăm sóc: