Cức năng của Ni (Nickel) đối với cây trồng - Vi lượng có ích

 Nickel (Ni)

Nồng độ Ni trong cây thường biến động trong khoảng 0,1 – 1,0 ppm trong chất khô. Ni được cây hấp thu dễ dàng dưới dạng Ni2+. Nồng độ Ni cao có thể gây ra sự thiếu Zn hay Fe do sự đối kháng cation. Bón nước thải thành phố có thể làm tăng hàm lượng Ni trong cây. 

Nickel

Ni là thành phần kim loại của urease, xúc tác cho các phản ứng urea. CO(NH2)2 + H2O 🡪 2NH3 + CO2. Ni cần thiết cho các cây dinh dưỡng urea và các cây mà ureades là quan trọng trong quá trình trao đổi chất N, Ni có thể làm tăng trọng lượng và nốt sần cây đậu nành. Những kết quả nghiên cứu cho thấy rõ ràng rằng vai trò có lợi của Ni đối với cây họ đậu, với kiểu trao đổi chất đặc biệt của chúng, nhưng để kết luận Ni có là một nguyên tố dinh dưỡng cần thiết hay không cần nhiều nghiên cứu hơn nữa. Ni có thể là cần thiết cho một kiểu dinh dưỡng đạm nhất định và một số họ thực vật nhất định.


Nhận xét