Tên khoa học: Matucana madisoniorum

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Matucana
  • Loài (Species): madisoniorum
Tên thường gọi: Xương rồng Matuca

Latin:
Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 

Phân nhóm nhỏ:
  • Matucana madisoniorum
  • Matucana madisoniorum f. albiflora
  • Matucana madisoniorum var. horridispina
  • Matucana madisoniorum var. pujupatii
Hình:

Matucana madisoniorum

Matucana madisoniorum

Matucana madisoniorum


Matucana madisoniorum var. pujupatii

Matucana madisoniorum var. horridispina

Matucana madisoniorum f. albiflora