Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Blossfeldia

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Blossfeldia:

 • Blossfeldia atroviridis F.Ritter = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia atroviridis var. intermedia F.Ritter = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia campaniflora Backeb. = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia cyathiformis F.Ritter = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia fechseri Backeb. = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia floccosa hort. = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia grandiflora hort.
 • Blossfeldia liliputana Werderm.
 • Blossfeldia liliputana f. alba = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia liliputana var. atroviridis (F.Ritter) Krainz = Blossfeldia atroviridis
 • Blossfeldia liliputana var. caineana Cárdenas = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia liliputana var. campaniflora (Backeb.) Krainz = Blossfeldia campaniflora
 • Blossfeldia liliputana var. fechseri (Backeb.) F.Ritter = Blossfeldia fechseri
 • Blossfeldia liliputana var. formosa F.Ritter = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia liliputana var. pedicellata (F.Ritter) Krainz = Blossfeldia pedicellata
 • Blossfeldia liliputana f. rubrosepala = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia lindeniana (Hook.) R.M.Tryon
 • Blossfeldia minima F.Ritter = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia mizqueana Kníže = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia pedicellata F.Ritter = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia subterranea Kníže = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia sucrensis hort. = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia tarabucoensis hort. = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia tominensis Kníže = Blossfeldia liliputana
 • Blossfeldia vallegrandensis Kníže = Blossfeldia liliputana