Bèo tai tượng hay bèo cái.

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae .Aroideae
Chi/ Giống (Genus): Pistia
Loài (Species): stratiotes

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Pistia stratiotes
Tên thường gọi (Common name): Bèo tai tượng, Bèo cái
Tên khác (Synonyms): --

Hình: