Myrtillocactus geometrizans - G

Tên khoa học: Myrtillocactus geometrizans

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Myrtillocactus
  • Loài (Species): geometrizans
Tên thường gọi: Xương rồng Myrtillo

Latin: 
Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 

Phân nhóm nhỏ:
  • Myrtillocactus geometrizans
  • Myrtillocactus geometrizans cv. Fukurokuryuzinboku - xr vú
  • Myrtillocactus geometrizans f. cristatus
  • Myrtillocactus geometrizans f. cristatus variegatus
  • Myrtillocactus geometrizans f. variegatus
Hình:
Myrtillocactus geometrizans

Myrtillocactus geometrizans cv. Fukurokuryuzinboku - xr vú


 

Nhận xét