Thelocactus setispinus - G - Xương rồng móc câu đổi màu

  Tên khoa học: Thelocactus setispinus

 • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
 • Chi/ Giống (Genus): Thelocactus
 • Loài (Species): setispinus
Tên thường gọi: Xương rồng móc câu đổi màu, Xương rồng Hamoto

Latin: 
 • Thelo (thelo = wart or nipple = núm)
 • setispinus (seta = bristle = lông (cứng); spina = thorn, spine = gai)
Mô tả:
 • Hoa thơm
 • Hoa nở 2 ngày: ngày #1 màu vàng tươi, ngày #2 màu vàng cam
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: Texas (US), Coahuila (Mexico)

Phân nhóm nhỏ:
 • Thelocactus setispinus
 • Thelocactus setispinus cv. brevispinus hort
 • Thelocactus setispinus var. hamatus
 • Thelocactus setispinus var. setaceus

Hình:
Thelocactus setispinus


Thelocactus setispinus cv. brevispinus

Thelocactus setispinus var. hamatus

Thelocactus setispinus var. setaceusNhận xét