Melocactus curvispinus - G

 Tên khoa học: Melocactus curvispinus

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Melocactus
  • Loài (Species): curvispinus
Tên thường gọi: Xương rồng melo

Latin: 
Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 
Phân nhóm nhỏ:
  • Melocactus curvispinus
  • Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi
Hình:

Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi


Nhận xét