Mammillaria bombycina - G

 Tên khoa học: Mammillaria bombycina

 • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
 • Chi/ Giống (Genus): Mammillaria 
 • Loài (Species): bombycina
Tên thường gọi: 

Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 

Phân nhóm nhỏ:
 • Mammillaria bombycina
  • Mammillaria bombicina split spines
  • Mammillaria bombycina f. albicentralis
  • Mammillaria bombycina f. flavispina
  • Mammillaria bombycina f. monstruosa green clone
  • Mammillaria bombycina f. monstruosa white clone
 • Mammillaria perezdelarosae
 • Mammillaria perezdelarosae f. cristata
 • Mammillaria perezdelarosae subs. andersoniana

Hình:

Mammillaria bombycina

Nhận xét