Gymnocalycium baldianum - xương rồng thần long

 Tên khoa học: Gymnocalycium baldianum

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Gymnocalycium
  • Loài (Species): baldianum
Tên thường gọi: Xương rồng thần long

Latin:
Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 

Video:
Phân nhóm nhỏ:

Hình:
Nhận xét