Austrocylindropuntia

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Austrocylindropuntia

Các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống Austrocylindropuntia
 - Hình ảnh kèm tên khoa học, tên thường gọi
 - Click vào tên bên dưới hình để xem thêm

Nhận xét