Mammillaria carmenae - G

 Tên khoa học: Mammillaria carmenae

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Mammillaria 
  • Loài (Species): carmenae
Tên thường gọi: 

Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 

Phân nhóm nhỏ:
  • Mammillaria carmenae
    • carmenae f. albiflora
    • carmenae f. rubrispina

Hình:

Mammillaria carmenae

Mammillaria carmenae f. albiflora


Mammillaria carmenae f. rubrispina

Nhận xét