Selenicereus undatus - Thanh long ruột trắng vỏ đỏ

 Tên khoa học: Thelocactus setispinus

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Selenicereus
  • Loài (Species): undatus 
Tên thường gọi: Thanh long ruột trắng vỏ đỏ

Latin: 
Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 
Phân nhóm nhỏ:
  • Selenicereus undatus - Thanh long ruột trắng vỏ đỏ
  • Selenicereus undatus costaricensis - Thanh long ruột tím

Hình:

Selenicereus undatus

Selenicereus undatus
Nhận xét