Mammillaria crinita - G

 Tên khoa học: Mammillaria crinita

 • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
 • Chi/ Giống (Genus): Mammillaria 
 • Loài (Species): crinita
Tên thường gọi: 

Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 

Phân nhóm nhỏ:
 • Mammillaria crinita
  • crinita f. nana
  • crinita subs. duwei
  • crinita subs. duwei f. cristata
  • crinita subs. duwei f. inermis
  • crinita subs. duwei f. monstruosa
  • crinita subs. painteri
  • crinita subs. painteri f. monstruosa
  • crinita subs. painteri f. monstruosa cristata
 • Mammillaria aurihamata
 • Mammillaria brevicrinita
 • Mammillaria glochidiata var. xiloensis
 • Mammillaria monancistracantha
 • Mammillaria scheinvariana
 • Mammillaria tezontle
 • Mammillaria trichacantha
 • Mammillaria wildii
 • Mammillaria wildii f. cristata
 • Mammillaria zeilmanniana
 • Mammillaria zeilmanniana f. albiflora

Hình:

Mammillaria zeilmannianaMammillaria zeilmanniana f. albiflora


Mammillaria crinita


Nhận xét