Tìm theo từ khóa

Cereus 5 cạnh núi Việt Nam

 Tên khoa học: Cereus .. !?

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Cereus
  • Loài (Species): !?
Tên thường gọi: Xương rồng hàng rào, Xương rồng núi

Mô tả:
- Cây con có nhiều lông tơ màu vàng (nên có nhiều nơi bán cây con gọi là xương rồng lông khỉ!?)
- Cây trưởng thành có 5 cạnh, hoặc các dạng lồi lõm khác nhau.
- Đặc trưng bởi màu xanh rất đặc trưng.
- Mọc trụ cao

Hình:


Nhận xét