Tìm theo từ khóa

Không biết tên #1 > Parodia ottonis

 Chỉ biết bạn là xương rồng, bạn có gai như dây kẽm vàng và hoa bạn rất đẹp

Đã tìm ra được tên (29/07/2021)

Tên khoa học: Parodia ottonis

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Parodia
  • Loài (Species): ottonis
Tên thường gọi: Xương rồng Parodia ottonis

Mô tả: 
- Khá giống Gymnocalycium, nhưng gai mỗi chùm có 1 gai dài như dây kẽm vàng.
- Hoa màu vàng rất đẹp, hãy xem trong video bên dưới nhé.

Video:

Nhận xét