Mammillaria bocasana - G

 Tên khoa học: Mammillaria bocasana

 • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
 • Chi/ Giống (Genus): Mammillaria 
 • Loài (Species): bocasana
Tên thường gọi: 

Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 

Phân nhóm nhỏ:
 • Mammillaria bocasana
 • Mammillaria bocasana cv. multilanata
 • Mammillaria bocasana cv. multilanata f. cristata
 • Mammillaria bocasana cv. roseiflora
 • Mammillaria bocasana cv. splendens
 • Mammillaria bocasana cv. splendens f. cristata
 • Mammillaria bocasana f. hirsuta
 • Mammillaria bocasana subs. eschauzieri
 • Mammillaria bocasana var. kunzeana
 • Mammillaria knebeliana

Hình:

Mammillaria bocasana


Mammillaria knebeliana


Nhận xét