Mammillaria albicans

Tên khoa học: Mammillaria albicans

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Mammillaria 
  • Loài (Species): albicans
Tên thường gọi: Mammillaria albicans

Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: Guanajuato (Mexico)

Phân nhóm nhỏ:

Hình:


 

Nhận xét